Utställarinformation

Adress & kontaktinformation

NackaStrandsMässan
Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand, Stockholm
Tel: 08-505 844 70, fax: 08-505 844 74
E-mail: info@nackastrandsmassan.se

Postadress:
NackaStrandsMässan, Nacka Strand/Mässans namn/Utställarnamn
Box 1114, 131 26 Nacka Strand

Kontakt

Kontakta oss på tel. 08-505 844 70

Inflyttning/utflyttning/godshantering

För att inflyttningen skall gå så smidigt som möjligt ber vi er att titta på kartan var er monter är belägen och var inflyttningsporten är. Lasta av godset och därefter ber vi er flytta bilen till garaget. Parkeringsbiljett köps i garaget för 80 kr/dag (08.00-17.00) och 20 kr/kväll (17.00-08.00).

Inlastning av gods:
Till Svenska Bilfabriken sker inlastning från Cylindervägen 3 och till Metallgjuteriet från Augustendalstorget 2 eller Automobilgatan 1. Vid inlastning från Augustendalstorget 2 görs det med en transporthiss som har kapacitet för 3.400 kg.
Portens mått Automobilgatan 1: höjd 3.35, bredd 3.00.
Hissens mått Augustendalstorget 2: höjd 2.2 m, bredd 2.2 m, djup: 4.98 m.

Adress godsmottagning:Augustendalstorget 2.
Adress huvudentrén: Augustendalstorget 6.
All godshantering debiteras enligt gällande prislista.

Förvaring av tomgods:
Tomgodslappar för märkning av tomgods delas ut av Exposervice alternativt hämtas i receptionen. Tomemballage och tomgods tas om hand av Exposervice och mellanlagras på avsedd plats.

Godsavhämtning:
Avgående gods skall märkas med adresslappar och fraktsedlar. Det åligger respektive utställare att själv beställa sin returtransport. Önskas hjälp med transport går det bra att kontakta Exposervice, skriftligen, i god tid innan mässan stänger. Kontaktperson på Exposervice är Peter Alexandersson, tel: +46 (0) 733 67 71 44.

Monterservice:
Kontakta oss för information.
Tel: 08-505 844 70
E-Post: info@nackastrandsmassan.se

Hotell:
Ta del av NackaStrandsMässans samarbete med Nobisgruppens hotell som erbjuder våra kunder/gäster 15% rumsrabatt. Vid bokning ange promotionkod: STRANDM. Hotel J, Nacka Strand

Försäkring:
Kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera hur du har det med mässförsäkring. Har ni inget sådant skydd ber vi er att kontakta IF Skadeförsäkring i Göteborg. Tel: 031-345 62 20, fax: 031-345 64 30, transport@if.se

Säkerhet:
Brandföreskrifter: Allt utställarmaterial måste vara brandklassat. Nödutgångar eller brandsläckare får ej blockeras.
Vakthållning: Mässhallen är larmad nattetid och låses senast 1 timma efter stängningsdags. Området utanför bevakas med rondering av G4S. Factory påtar sig inget ansvar för utställda varor eller försäkringar av något slag. Kontrollera därför att utställda varor är försäkrade.

Sociala medier