Godshantering

Leveransadress för gods:
NackaStrandsMässan, Nacka Strand,
Mässans namn, Firmanamn,
Augustendalstorget 2
131 52 Nacka Strand

Inlastning av gods: Till Svenska Bilfabriken sker inlastning från Cylindervägen 3 och till Metallgjuteriet från Augustendalstorget 2 eller Automobilgatan 1. Vid inlastning från Augustendalstorget 2 görs det med en transporthiss som har kapacitet för 3.400 kg.
Portens mått Automobilgatan 1: höjd 3.35, bredd 3.00.
Hissens mått Augustendalstorget 2: höjd 2.2 m, bredd 2.2 m, djup: 4.98 m.

Adress godsmottagning:Augustendalstorget 2.
Adress huvudentrén: Augustendalstorget 6.
All godshantering debiteras enligt gällande prislista.

Förvaring av tomgods:
Tomgodslappar för märkning av tomgods delas ut av Exposervice alternativt hämtas i receptionen. Tomemballage och tomgods tas om hand av Exposervice och mellanlagras på avsedd plats.

Godsavhämtning:
Avgående gods skall märkas med adresslappar och fraktsedlar. Det åligger respektive utställare att själv beställa sin returtransport. Önskas hjälp med transport går det bra att kontakta Exposervice, skriftligen, i god tid innan mässan stänger. Kontaktperson på Exposervice är Peter Alexandersson, tel: +46 (0) 733 67 71 44.

Sociala medier