GDPR

Information till kunder och leverantörer

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till den som kontaktar oss eller har kontakt med oss via telefon, e-post, web-sida, personligt besök och lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EUs data förordning (GDPR) från 25 maj 2018.

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad person som kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personen, ekonomiska identitet.

Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings-och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster.

Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa erbjudanden till ert företag. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies på vår hemsida.

Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke.
Detta sker skriftligt enligt rutin.

För att skydda personuppgifter tillämpar mässan organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda otillåten spridning eller åtkomst.

Kontakt oss gärna om du har frågor gällande NackaStrandsMässans integritetspolicy.
Tel 08 505 844 70
E-post info@nackastrandsmassan.se

Säkerhetsrutiner

Säkerheten för NackaStrandsMässans besökare och anställda är högt prioriterad. Mässan har omsorgsfullt inarbetade rutiner med upprättad brandorganisation och utbildning i hjärt- och lungräddning. NackaStrandsMässan är en trygg miljö för våra kunder och personal genom att vi upprätthåller ordning och säkerhet i anläggningen.

Cookies

Vi använder cookies för att erbjuda våra tjänster.
Genom att använda dessa godkänner du att vi använder cookies