NackaStrandsMässan - från bilfabrik till idéfabrik

NackaStrandsMässan är en K-märkt fastighet – hjälp oss att bevara byggnaderna i sitt nuvarande skick.

Vissa byggnader är extra viktiga eftersom de berättar något om vår historia. En K-märkt fastighet är en byggnad som tillhör kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

NackaStrandsMässans byggnader stod färdiga redan 1891 då de startade upp som en bilfabrik. Dock tillverkades endast ett exemplar av modellen Lillebil, fabriken fortsatte sedan vidare sin verksamhet med att montera ihop bilar av delar importerade från t ex Tyskland och USA.

1991 startade mäss- och konferensverksamheten i byggnaderna, de vackra ursprungliga industriella detaljerna som t ex traverserna i taken bevarades. Husen har fått behålla sin lite råa industriatmosfär vilket gör denna mässanläggning till den unika mötesplats den är idag.

Här arrangeras ständigt stora mässor, konferenser, utställningar och fester. Att byggnaderna är K-märkta ställer stora krav på alla inblandade, arrangörer, monterbyggare, utställare och besökare. Uppkomna skador på väggar, golv och pelare orsakade av oförsiktig hantering straffas med böter av ansvarig person/bolag. Vi vill därför uppmärksamma alla om att ta sitt ansvar på största allvar och behandla våra lokaler på bästa sätt och inte riskera ett vite.

Sedan 2013 driver Marianne Wallberg NackaStrandsMässan tillsammans med sitt entusiastiska team. Välkommen till möjligheternas hus och låt oss tillsammans bevara NackaStrandsMässan i sitt fantastiska historiska skick!

Sociala medier