FOKUS Patient 21 september 2021

Tema 2021: ”Vem kan man lita på?”

Myndigheter, politik, företag, forskning och media – vem kan man lita på i fråga om vård och behandling?

Senaste året har ställt hårda prov på tillit mellan medborgare och samhälle, och utan förtroende sinsemellan riskerar även demokratin, som är så viktig inte minst inom hälso- och sjukvården, att fallera. Tillgång till vård och behandling på lika villkor utifrån behov, och att vården är säker och evidensbaserad, är bara några av alla områden som behövts belysas. 

Det fortsätter vi med under dagen den 21 september med många medverkande från olika håll som med sina erfarenheter och kunskaper från en mängd områden kan ge hopp för framtiden. En del av det är att ge korrekt information och fakta, vilket WHO, Folkhälsomyndigheten med flera ska borga för, men få vet hur arbetet går till – inte minst på internationell nivå.

Lyssna till bland andra:

BODIL JÖNSSON, professor och författare tillsammans med läkaren från Borgholm, ÅKE ÅKESSON, som skrivit om ”God och nära vård” och talar om trygghet och tillit i vården.

KJELL ASPLUND, fd generaldirektör Socialstyrelsen och författare till boken ”Fuskarna” – om forskningsfusk med bl a Macciariniaffären, som exempel.

OLIVIA WIGZELL, generaldirektör Socialstyrelsen och BJÖRN ERIKSSON, generaldirektör Läkemedelsverket, reflekterar över sina roller under pandemin och medias rapportering.

BILLIE PETTERSSON, global direktör för Patientcentrerad forskning och utveckling, AstraZeneca medverkar kring frågan om vad man som företag har patienterna till? Kan patienter påverka morgondagens produkter och vården?

MARIA GUNTHER AXELSSON, vetenskapsredaktör Dagens Nyheter med flera journalister, talar om medias påverkan och vikten av fakta.

INGER ROS, ordförande Riksförbundet Hjärt-Lung är en av flera patientrepresentanter som medverkar i seminarierna.

https://mcusercontent.com/24f7170a8f593ea7d16c9d107/images/dc3418c0-8bea-b5d7-f839-debcbe587058.png
Ovan: Bild på talare

Se hela programmet och boka din plats här: https://fokuspatient.se/program-2021

 

Sociala medier